آشنایی با تاریخ ایران

385,000 ریال 346,500 ریال

کتاب آشنایی با تاریخ ایران ،کنفرانس هایی است که مرحوم دکتر زرین کوب در سال های 1354-1355 ایراد کرده است.

این کنفرانس ها در موسسه روابط بین المللی وابسته به وزارت خارجه ایراد شده است.

در انبار موجود نمی باشد