مکتب اجتهادی سید طباطبایی یزدی

2,900,000 ریال

تحول مکتب فقهی نجف در آغاز قرن معاصر توسط دو ستاره درخشان فقاهت یعنی ملامحمدکاظم خراسانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی انجام گرفت.

اما میان روش اجتهادی آن دو بزرگوار تفاوت شگرف وجود داشه که در فتاوی و شاید سلوک عملی و سیاسی آن دو نیز تاثیرگذار بوده است.

در این نوشتار،نظر به اینکه روش فقاهت سید طباطبایی ویژگی‌های مخصوص و ممتازی دارد و در بخش معاملات فقه اسلامی با روش اجتهادی عرف‌محور به نوآوری‌هایی ‌دست یازیده که در مقایسه با فتاوای مشهور فقیهان تفاوت روشنی دارد و می‌توان گفت سنت‌شکنی کرده و جسارت نظریه‌های جدید برخلاف راه پیشینیان را به دانش‌پژوهان آموخته است،درجستار پیش‌رو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته،به این صورت که ابتدا به منظور آشنایی خواننده،قبل از هرچیز به نحو مختصر به سری تکاملی فقه در ادوار مختلف پرداخته می‌شود و سپس در بخش معاملات نظر مشهور مطرح و سپس توجیه فقهی آن و سپس نظر مرحوم طباطبایی‌یزدی و حسب

.مورد،نقد و بررسی نظر ایشان طرح خواهد شد

 

 

در انبار موجود نمی باشد