در دادگاه جهل مقدس

2,200,000 ریال

از مقدمه كتاب:

 

كتاب فاجعه جهل مقدس از سلسله روشنگري ديني،مجموعه‌اي از گفته‌ها و نوشته‌هاي نگارنده بود،كه براي اولين بار در سال 1392 با كيفيتي نه چندان مطلوب منتشر شد.ولي به‌رغم نامطلوبي كيفيت به دليل استقبال خوانندگان اهل معرفت و بزرگواري آنان تاكنون به همان صورت چندين نوبت تجديد چاپ شده است و هم‌اكنون با كيفيتي مطلوب در كنار جلد دوم<در دادگاه جهل مقدس تقديم حضورتان مي‌گردد.

جلد دوم نيز از همان سلسله است و چون چند فصل آن مربوط است به سرانجام حكيم نامدار ايراني،شيخ شهاب‌الدين سهروردي و نيز عين‌القضات همداني و اكهارت آلماني كه به دليل افكار و انديشه‌هايشان تحت پوشش دفاع از دين،به مرگ محكوم شدند،لذا عنوان “در دادگاه جهل مقدس” براي اين مجموعه انتخاب شد.