در دادگاه جهل مقدس

4,000,000 ریال

کتاب در دادگاه جهل مقدس از مجموعه روشنگری دینی و در ادامه کتاب فاجعه جهل مقدس می باشد.

 چند فصل از این کتاب مربوط است به سرانجام حكيم نامدار ايرانی،شيخ شهاب‌الدين سهروردی و نيز عين‌القضات همدانی واكهارت آلمانی كه به دليل افكار و انديشه‌هايشان تحت پوشش دفاع از دين،به مرگ محكوم شدند،

لذا عنوان “در دادگاه جهل مقدس” براي اين مجموعه انتخاب شد.

كتاب فاجعه جهل مقدس نیز  از سلسله روشنگری دينی،مجموعه‌ای از گفته‌ها و نوشته‌های نگارنده بود، كه برای اولين بار در سال 1392 با كيفيتی نه چندان مطلوب منتشر شد.

ولی به‌رغم نامطلوبی كيفيت به دليل استقبال خوانندگان اهل معرفت و بزرگواری آنان تاكنون به همان صورت چندين نوبت تجديد چاپ شده است و هم‌اكنون با كيفيتی مطلوب در كنار جلد دوم در دادگاه جهل مقدس تقديم حضورتان می‌گردد.