حکمت برتر

3,000,000 ریال

درسگفتاری دربارۀ نوآوری‌های فلسفۀ صدرا

مجموعه پیش‌رویتان سلسله درس‌هایی است که اینجانب در سال 1385 خورشیدی که به دعوت حضرت استاد جناب دکتر غلامرضا اعوانی برای تدریس حکمت متعالیه در موسسه حکمت و فلسفۀ ایران در مقطع دکتری دعوت شده بودم،طی یک ترم ارائه داده‌ام.

خداوند این نعمت را نصیبم ساخت که فضلائی در آن دوره در کلاس شرکت داشتند که از نشاط فلسفی بسیاری بالایی برخوردار بودند و خوشبختانه اکنون همگی در سمت عضویت هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور اشتغال دارند.

بنای من در این دوره آن بود تا طرحی را که پیش از آن در مقالۀ ” حکمت متعالیه: ابداع یا التقاط؟” طراحی و منتشر کرده بودم، تکمیل نمایم.

در آن مقاله قطعه‌ای از صدرا به نقل أسفار آورده بودم که او در آن حدود هفده مسئله را می‌شمرد و معتقد است ذهن ابن سینا در این مسائل کند شده و نتوانسته است آن‌ها را حل کند،اما خودش از عهدۀ حل آن‌ها برآمده است.اینجانب می‌خواستم با مراجعه به منابع صدرا و نیز ابن‌سینا بررسی کنم که این مسائل به چه نحوی در این‌سنا مطرح بوده و سپس چگونه در حکمت متعالیه حل شده‌اند.

در اثر حاضر مقالۀ مذکور مندرج است و در دسترس قرار دارد.