حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛رهیافتی اسلامی

650,000 ریال

اوراقی که پیش‌روی دارید،مجموعه مقالاتی است که در مجلات مختلف دانشگاهی هرازگاه توسط نگارنده در طی چند سال منتشر شده است.

نویسنده در این اثر معتقد است که اسلام دین صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز است و جنگ پدیده‌ای است تحمیلی که در فرض وقوع آن،رعایت اصول عدالت و اخلاق در رأس اصول عدالت و اخلاق در رأس آموزه‌های اسلامی قرار دارد.

نگارنده به هیچ‌وجه مدافع خشونت‌های غیرانسانی صورت گرفته در درازای تاریخ و حتی در زمان معاصر در گوشه و کنار جهان اسلام نیست و آن‌ها را به اسلام منتسب نمی‌کند؛چرا که جهان اسلام و تمدن اسلامی چیزی است غیر از دین اسلام؛همان‌طور که مسیحیت متفاوت با جهان مسیحی است.

هیتلر و نازی‌ها از جهان مسیحی بودند،ولی اعمال آنان را نمی‌توان به دین مسیحیت که دین عشق و محبت است،نسبت داد.

در ویراست دوم کتاب حقوق بشردوستانه،سه پیوست به کتاب افزون شده است.

هریک از این سه پیوست حاوی مطالبی است که پس از تالیف کتاب به انگیزه خاصی نگاشته شده است.

 

در انبار موجود نمی باشد