تبصره‌المتعلمین فی احکام‌الدین

2,900,000 ریال

کتاب تبصرة‌المتعلمین فی احکام‌الدین در بیان احوال شخصیة و معاملات مالی به شیوه فقه شیعه است.کتاب “مجلة العدلیة” و ” مجلة الاحکام” کتاب درسی رشته حقوق در دانشکده‌های حقوق از زمان حکومت ترکان عثمانی تا امروز بوده اما با این وجود این کتاب نیز دارای نقائص،تکرار و مطالب اضافی است و نیازمند به بیان مدارک برخی قواعد و فروع می‌باشد،لذا مولف این کتاب را به رشته تحریر درآورده است.

حاشه عروة‌الوثقی جناب کاشف الغطاء یکی از پانزده حاشیه برگزیده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است،که شاید بتوان گفت عرفی‌ترین حاشیه میان فقها بخصوص در مباحث معاملات است.

*این کتاب به زبان عربی است.*

 

در انبار موجود نمی باشد