نگاهی نو به سیاست و فرهنگ

165,000 ریال

کتاب «نگاهی نو به سیاست و فرهنگ» نوشته‌ی دکتر «رضا داوری اردکانی»، فیلسوف و متفکر معاصر را می‌توان به‌عنوان «دایره‌المعارف کوچک فرهنگ زمان» نام برد. این کتاب حاصل تضارب آرای صاحب‌نظرانی است که در مورد مسائل مختلف فلسفی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و… ایران و جهان بحث و گفت‌وگو کرده‌اند. کتاب حاضر، مجموعه‌ی مصاحبه‌هایی است که دکتر داوری اردکانی در سال‌های اخیر با نویسندگان مطبوعات و همکاران دانشگاهی خود داشته است. مطالب و پرسش‌های این گفت‌وگوها هم بالطبع پراکنده و گوناگون است؛ اما وجه وحدتی نیز میان آن‌ها وجود دارد و آن، نسبت فلسفه و فرهنگ با سیاست است. در همه‌ی گفت‌وگوهای این کتاب با نظر فلسفی به نسبت میان سیاست و فرهنگ پرداخته شده با این توجه که شیوه‌ی زندگی صرفا و ضرورتا براساس ساختن و مصرف‌کردن استوار نیست و با اشاره به این نکته که در جهان ما، ساحت ساختن و مصرف‌کردن غلبه کرده است.

در انبار موجود نمی باشد