نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ

5,900,000 ریال

کتاب «نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ» که از  از آن می توان به عنوان «دايره المعارف کوچک فرهنگ زمان» نام برد،

حاصل تضارب آرا صاحب‌نظرانی است که در مورد مسايل مختلف فلسفی، تاريخی، اجتماعی، سياسی و … ايران و جهان بحث و گفتگو کرده‌اند.

اين گفت‌وگوها در طول نزديک سيزده سال زير نظر دکتر داوری اردکانی اداره شده و مجموعه‌ی اين گفتگوها در اين کتاب و دو کتاب ديگر (فرهنگ و کارآمدی ؛و سياست و فرهنگ) به خوانندگان عرضه شده است. در اين کتاب، گفتگوی افرادی نظير دکتر کريم مجتهدی، دکتر غلامحسين ابراهيمی دينانی، دکتر جواد طباطبايی و… در حول مسايلی که مطرح شده است، زير نظر دکتر داوری اردکانی ارائه شده است.