فلسفه در دادگاه ایدئولوژی

125,000 ریال

کتاب فلسفه در دادگاه ایدئولوژی متضمن هفت مقاله یا یادداشت است.

هریک از این یادداشت‌ها در مناسبت‌های خاص برای پاسخ دادن به‌بعضی اشکال‌ها و اعتراض‌ها و رفع سوءتفاهم‌ها و نشان دادن بی‌بنیادی نزاع‌های ظاهرا فلسفی نوشته شده است.

در این کتاب نویسنده با دو گروه بحث کرده‌ است.

گروهی که گرچه اهل قلم و بیانند فلسفه نخوانده و داعیه فلسفه‌دانی هم ندارند، اما شاید تعلقی به‌یک ایدئولوژی داشته باشند. این گروه گاهی با هرچه که در دایره ایدئولوژی آن‌ها نگنجد، مخالفت می‌کنند و مهم اینکه چون ایدئولوژی به‌عمل تعلق دارد، اینان هم از همه توقع عمل سیاسی بروفق ایدئولوژی خودشان دارند. گروه دوم کم و بیش درس فلسفه خوانده‌اند و با فلسفه‌هایی موافقند و با فلسفه‌هایی میانه ندارند و با ایدئولوژی‌گرا ها وارد نزاع و جنگ می‌شوند.

 

در انبار موجود نمی باشد