فلسفه در دادگاه ایدئولوژی

112,500 ریال

کتاب فلسفه در دادگاه ایدئولوژی نوشته ی دکتر رضا داوری اردکانی است.این کتاب توسط نشر سخن به چاپ رسیده است.

در انبار موجود نمی باشد