فلسفه، ایدئولوژی و دروغ

1,900,000 ریال

لحن کتاب فلسفه ، ایدئولوژی و دروغ در بعضی جاها تلخ است اما این تلخی در جنب تعظیم به صدق و صدیقان نباید چندان ناگوار باشد. 

دروغ را همۀ مردم کم و بیش می‌شناسند و با آن سر و کار دارند.

مردمان معمولا هم دروغ گفته‌اند و هم دروغ شنیده‌اند اما تعابیری مثل ” دروغ نگفتن به چشم و گوش و دل و جان ” علاوه بر استعاری بودن شاید نامانوس هم باشد.دروغهایی که ما معمولا می‌گوییم به دیگران و نه به خود می‌گوییم،آیا به خود و به چشم و گوش و … خود هم دروغ می‌گوییم؟

لحن کتاب فلسفه ، ایدئولوژی و دروغ در بعضی جاها تلخ است اما این تلخی در جنب تعظیم به صدق و صدیقان نباید چندان ناگوار باشد.