علم،اخلاق و سیاست

810,000 ریال

کتاب علم،اخلاق و سیاست کتاب دیگری از دکتر رضا داوری اردکانی است.

این کتاب توسط نشر سخن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.