سیاست و فرهنگ

351,000 ریال

کتاب سیاست و فرهنگ ،نوشته ی دکتر داوری اردکانی است ،این کتاب مجموعه میزگردهای مجله نامه فرهنگ با عنوان «سیاست و فرهنگ» می باشد.

در انبار موجود نمی باشد