سیاست،تفکر،تاریخ

1,170,000 ریال

کتاب سیاست،تفکر،تاریخ، مجموعه مقالات دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم، می باشد که به سیاست، توسعه، تاریخ و تجدد پرداخته است. وی می نویسد این مقالات برای پاسخ دادن به این پرسشند که در سیر تاریخ ما از کجا آمده ایم و به کجا رسیده ایم و چه امکان هایی داریم و به کجا می خواهیم برویم.

در انبار موجود نمی باشد