عقل سرخ

1,080,000 ریال

شرح و تاويل داستانهاي رمزي سهروردي

 

رساله‌هاي داستان‌گونه سهروردي-شيخ اشراق-از جمله آثار بي‌نظير و در جاي خود منحصر بفرد ادب فارسي است.اين آثار،گذشته از ارزش فلسفي و  عرفاني از جنبه ادبي به معناي خاص كلمه نيز بسيار گرانقدر و قابل تامل‌اند.زبان،در اين رساله‌ها عهده‌دار بيان و تعبير و تصوير تجربه‌هايي است كه از مقوله تجربه‌هاي حسي و همگاني نيستند و بنابراين براساس نظام نخستين زبان-كه براي بيان تجربه‌‎هاي اين جهاني است-نمي‌توان به نيت مولف يا تجربه‌هاي فراجهاني و فراحسي وي راه جست.

از اين روي شرح و تاويل اين رساله‌ها محتاج آشنايي و تسلط بر زمينه‌ها و مقوله‌هايي از معارف است كه شايد كسب آن به آساني براي همكاري ميسر نباشد.نويسنده اين كتاب سالها پيش در كتاب رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي براي نخستين بار ضمن طرح مباحثي پيرامون آثار رمزي در ادب فارسي به بررسي و تحليل و تعيين جايگاه رساله‌هاي رمزي ابن سينا و سهروردي پرداخته بود.

از آن زمان تا كنون آماده ساختن متني منفح از آثار داستان‌گونه سهروردي و شرح و تفصيلي دقيق و در عين حال روشن و آسان‌فهم از آنها آرزويي بود كه هم نويسنده در پي برآوردن آن بود و هم علاقمندان مقوله‌هايي از اين دست همواره در انتظار آن بودند.

در انبار موجود نمی باشد