رهروان بی برگ

2,300,000 ریال

مجموعه شعر «رهروان بی برگ» نوشته‌ی تقی پورنامداريان، برگزيده‌ای از سروده‌های سال‌های 1345 تا 1381 اوست. تقی پورنامداريان در مقدمه‌ی کتاب خود به اين نکته اشاره کرده که نام مجموعه را از «روزبهان بقلی» عارف قرن ششم وام گرفته است؛ او در کتاب «عبهرالعاشقين» فرموده: « نصيب عاشقان در عشق، جز غم نيست. غمشان وصولست، و در اين وصول جز آتش و نم نيست. زيرکان ديوانه‌اند، آشنايان بيگانه‌اند، مجنونان هوشيارند، سينه بر روح گوا دارند، دل و جان در عشق معشوق برای فنا دارند، مرغان قفس شکنند، باغبانان گل بدنند، رهروان بی برگند، زندگانی بی مرگند. سفرشان جز حقيقت نيست، سرمه‌ی ديده‌شان جز خاک کوی شريعت نيست…»