داستان پیامبران در کلیات شمس

5,900,000 ریال

در کتاب داستان پیامبران در کلیات شمس نویسنده به شرح و تفسیر عرفانی داستان‌ها در غزل‌های مولوی پرداخته است.

اين كتاب داستان‌های آدم، ابراهيم، ادريس، ايوب، جرجيس، خضر، الياس، داوود، سليمان، صالح، عيسی و لوط (عليهم السلام) را روایت می کند.در طرح كلی این كتاب، داستان پیامبران بر حسب نام پیامبران، به ترتیب حروف الفبا آمده است.هر داستان شامل دو بخش مجزاست. بخش اول شامل نقل همه شواهد به تفكیك موضوع، و شرح و توضیح هر گروه از شواهد هم موضوع، با مراجعه به قرآن كریم و تفاسیر است. بخش دوم تفسیر داستان است. در این بخش ابیاتی كه معنی آن با توضیح اشاره های داستانی روشن نمی شود و معنی مجازی و رمزی دارد، به ترتیبی كه در بخش اول آمده است، مطرح می شود و با استفاده از دیگر آثار مولوی، به خصوص مثنوی و نیز آثار عرفانی منظوم و منثور دیگر، اغلب متعلق به زمان های بیش از مولوی، تفسیر می شود.
در این تفسیر ها سعی بر آن است كه با استفاده از شواهد متعدد، هم در زمینه فكر و هم در زمینه تصویر، یكی از تفسیرهای ممكن، باب امكان تفسیرهای دیگر و ورود به باطن شعر بر او گشوده گردد. مطالعه این كتاب ارزشمند به همه علاقه مندان ادب فارسی توصیه می شود.

در انبار موجود نمی باشد