شکوه عشق

5,500,000 ریال

تاریخ و شعر عاشورا

 

مجموعه اشعاری را که در ارتباط با مضامین دینی و برگرفته از احساس و اخلاص شاعر می‌باشد شعر دینی می‌نامیم.

در این مجموعه سعی شده است به‌اختصار مرثیه و مرثیه‌سرایی، حماسه‌های مذهبی، شعر شهادت، شعر تعزیه و اشعار نوحه، مدیحه‌سرایی و تحمیدیه ها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

از دیرزمان بیان غم و اندوه گذشتگان مضمون موردعلاقه شاعران بوده است. تقریبا تمام شعرا مرثیه‌هایی را به مناسبت زمان و موقعیت‌ها سروده‌اند. مرثیه نوعی شعر برانگیخته از احساس و عواطف است و می‌تواند دارای موضوع‌های متنوع باشد.

موضوع هم‌ بستگی به روحیات شاعر دارد. چنین اثری نمی‌تواند به نوع خاصی اطلاق شود و یا صرفا مویه و نوحه محتوای آن را تشکیل دهد.