داستان رستم و سهراب

145,000 ریال

کتاب داستان «رستم و سهراب» اثر ابوالقاسم فردوسی از «مجموعه داستان‌های شاهنامه» نشر سخن است که به کوشش محمد افشين وفايی , پژمان فيروزبخش گرد آوری شده است. در ابتدای کتاب، متن داستان “رستم و سهراب “از شاهنامه فردوسی آورده شده، سپس معانی ابيات دشوار به انضمام پاره‌ای از واژگان و عبارات فراهم آمده گاه نيز به فنون بديعی برخي اشعار اشارتی شده است .اين کتاب برای درس دو واحدی “رستم و سهراب “در رشته کارشناسی زبان و ادبيات فارسی تدوين شده است .

در انبار موجود نمی باشد