بیت یاب شاهنامه

8,500,000 ریال

با استقبال دوستداران شاهنامه از پیرایش دکتر جلال خالقی مطلق که توسط انتشارات سخن در دو قطع رحلی(در دو مجلد،تهران 1392) و رقعی (در چهار مجلد،تهران 1392) به بازار آمد و اکنون چاپ دوم رقعی،پس از برخی تصحیحات پیرایشگر،همزمان با کتاب حاضر انتشار یافته است،به منظور یافتن بیتهایی که پژوهندگان در ذهن دارند،ولی جای آن را نمی دانند،بیت‌یابی نیز بر این پیرایش افزوده گردید.

انتشارات سخن امیدوار است که ارمغانی شایسته به خواهندگان این کتاب ارجمند پیشکش کرده باشد.