پیامبر و باغ پیامبر

2,500,000 ریال

کتاب «پیامبر و باغ پیامبر» اثر جبران خلیل جبران  است.

این اثر خلاصه‌ای ‌است ‌از تعالیم‌ ادیان ‌و عرفان ‌از نگاه ‌جبران‌ خلیل جبران که به سوالاتی در زمینه‌ی عشق، زناشویی، کار، پوشاک،

دادوستد، جرم و کیفر، قانون‌ها، خرد و احساس، زمان، نیکی و بدی و هستی پاسخ می‌گوید.

جبران خلیل جبران بسا که از نظر تفکر با بسیاری از بزرگان اندیشه هم‌رای و هم‌سخن باشد، اما شیوه‌ی طرح و شیوایی بیان او اسلوبی متمایز به دست می‌دهد که نکهت و تاثیر آن یگانه و مختص اوست. مجموعه آثار او طیف رنگ رنگی است که لایه‌های پنهان حس و ضمیر را می‌نوازد و حالاتی گونه‌گون از خلسه و بیداری، از غیبت و حضور، از لمحه و تامل و از سکر برمی‌انگیزد. با این وصف، گاه در خوانش و بازخوانی آن‌ها، جذبه‌ی وجد و حال، در عین اندیشگی، روح و وجدان را مسخر می‌کند.

در بخشی از کتاب «پیامبر و باغ پیامبر» می‌خوانیم:

«آن‌گاه که عشق اشارتی کرد، پیروی‌اش کنید، هر چند راهش دشوار و پرخطر باشد/ و آن‌گاه که به بال‌های خویش شما را دربرگرفت. گردن به اطاعتش نهید، هر چند دشنه‌ی نهان در پرهایش، زخمی‌تان کند/ و چون با شما سخن گفت باورش کنید هر چند آوایش بر رویاهایتان نقطه‌ی پایان نهد.»