از سرود باران تا مزامیر گل سرخ

4,500,000 ریال

کتاب از سرود باران تا مزامیر گل سرخ به جنبش پيشگام شعر معاصر عرب می پردازد و سرايندگان آن را با نمونه‌های گوناگونی از اشعار، معرفی می کند.

بدر شاکر السياب، نازک الملائکه، عبدالوهاب البياتی، بلندالحيدری، صلاح عبدالصبور، توفيق صايغ، نزار قبانی، يوسف الخال، ادونيس، خليل و… شاعرانی هستند که نويسنده به معرفی آن‌ها پرداخته و نمونه‌هايی از اصل شعر آن‌ها را به همراه ترجمه فارسی، ارائه کرده است.

در بخشی از مقدمه می خوانيم:

«تجربه‌ای که در ساحت شعر در گذار قرن‌ها در مغرب زمين شکل گرفته بود، تنها در چند دهه در جهان عرب تبلور يافت و چشم‌انداز پردامنه و روشنی فرا پيش آورد.

از مرحله‌ی احياي نئوکلاسيسيسم، شعر به سرعت به جانب رمانتيسيسم، سپس به سمت سمبوليسم، و به نسبتی کمتر سوررئاليسم، در حرکت بود. در اين راه، در شکل شعر پيوسته و پی در پی نوآوری می شد و زبان نيز تحولی شگرف يافت.

در نيمه‌ی قرن بيستم ديگر فرم چنان انعطاف‌پذير شده بود که کوشش‌های تازه را بسيار امکان‌پذير مي‌ساخت و از سوی ديگر چندين دهه مطالعه در شعر مغرب زمين يا ترجمه‌ی آن کم کم به بار مي‌نشست.

با اين همه، گرايش به شعر امروز و نيز قبول عام آن با عوامل روان‌شناختی و اجتماعی ديگری هم ارتباط داشت و تحولات سرنوشت‌ساز سياسي آن برهه نيز، از جمله بروز فاجعه فلسطين، به سهم خود موجب تغييری اساسی در نگرش‌ها و باورها شده بود و ضرورت ارزيابی واقع‌بينانه وضع سترون موجود و گذار از آن را بيش از پيش مطرح ميی کرد.»

در شعری از «نازک‌الملائکه» مي‌خوانيم:

«و باد می پرسد من کيستم/ من روح سرگشته‌ی آنم/ که زمانه‌ام انکار کرده است/ و چونان آن در ناکجا بي هيچ پايانی ره می سپاريم…»