ستاره ها در دست

1,100,000 ریال

کتاب ستاره ها در دست اثر ادونیس، معروف به آدونیس است.

وقتی از ادونیس سخن می‌گوییم، درباره‌ی شاعری سخن می‌گوییم بزرگ و یگانه که بنا به استدلال اغلب منتقدان، پیشگام شعر امروز است

و توانسته جنبش پیشگامانه‌ی خود را با برخورداری از ملکه‌های زبانی نادر و ذهن و نهادی اصیل راه ببرد. «ادوارد سعید» درباره‌ی این شاعر عرب می‌گوید:

ادونیس از آن گروه شاعرانی است که قرن پیش رو به آنان نیاز دارد؛ شاعرانی که کمک خواهند کرد تا دریابیم که از راه شعر و درافتادن

با واژه‌های فریبکار و اندیشه‌های فرسوده، کائنات و زبان‌ها می‌توانند میوه‌های روح، میوه‌های درخت زندگی را با هم قسمت کنند؛

درختی که امروز از شنیدن آواز مرغان و آهنگ باد در شاخه‌هایش همچنان بی‌بهره‌ایم.

«ایو بونفوا» شاعر فرانسوی درباره‌ی ادونیس می‌گوید: امروزه شهرت و شناختگی ادونیس، شاعر سوری‌تبار لبنانی‌، به گواهی

ترجمه‌های پرشمار آثار او به زبان‌های متعدد، و با استناد به دیدگاه‌های خاورشناسان معاصر و پژوهشگران و منتقدان ادبی خاور و

باختر بیش و کم جنبه‌ی جهانی پیدا کرده است.
شعری از این مجموعه را با هم می‌خوانیم: زمستان تنهایی است/ تابستان کوچ/ و بهار میان آن دو پل است،/ تنها خزان است که در همه‌ی فصول رخنه می‌کند. لازم به ذکر می‌باشد.