اگر باران نیستی نازنین،درخت باش

125,000 ریال 112,500 ریال

کتاب« اگر باران نيستی نازنين درخت باش »مجموعه اشعار محمود درويش است که توسط محمد اسوار به فارسی برگردانده شده است. محمود درويش ، شاعر پيشگام و نامی فلسطين،را به‌حق می توان ازجمله شاعران جهانی دانست که باوجود داشتن موضوع و مضمونی ناب و نهادين در شعر، به شعريت محض در بازآفرينی و بيان و اصالت هنری در خلق اثر، سخت اعتقاد دارند.به همين سبب، درون‌مايه و محتوا، فحوای شعر او در افق زمان و مکان و در دامنه تنگ برهه و اقليم محصور نمی ماند. ترجمه اشعار او به بيست‌ودو زبان حتي اگر در پاره‌اي موارد ناظر به قدسيت موضوع – ميهن و مقاومت – باشد، سر منشا و مبنای بنيادين دارد و آن نبوغ هنری شاعر در القای موضوع و تناظر هنری شعريت و موضوعيت است؛ چيزی که درنهايت به شعر او جنبه‌ای جهانی و هويتی ورای مکان و زمان می بخشد.

در انبار موجود نمی باشد