دز هوش ربا

330,000 ریال

تفسیر مثنوی مولوی

 

کتاب «دز هوش‌ربا؛ تفسير مثنوی مولوی» اثر استاد جلال‌الدين همايی، تفسيری از آخرين داستان دفتر ششم مثنوی مولانا را دربرمی گيرد.

استاد همايی در شرح کتاب حاضر گفته:

«از مجموع شش دفتر مثنوی، آخرين داستان دفتر ششم را که عنوانش «ذات‌الصور يا دز هوش‌ربا» است و متضمن عمده اسرار و دقايق مسلک عرفانی و دعوت‌نامه مولوی و اصحاب خاص اوست انتخاب کرده‌ام.» در تفسير ابيات و شرح مسائل عرفانی در اين کتاب، از آوردن کلمات نامانوس پرهيز شده و مطالب در کمال سادگی و اختصار بيان شده به گونه‌ای که هرکس بتواند به قدر استعداد خود از اين کتاب استفاده کرده و از ان سود ببرد.

در انبار موجود نمی باشد