گزارش های سیاسی واشنگتن و یادداشتهای زندان(اللهیار صالح)

ریال

کتاب «گزارش‌های سياسی واشنگتن و يادداشت‌های زندان» توسط اللهيار صالح، به کوشش ايرج افشار و با ياری پژمان فيروزبخش تدوين شده است. اين کتاب حاوی دو گونه نوشته از اللهيار صالح است. بخشی گزارش‌های سياسی اوست به هنگام تصدی سفارت کبرای ايران در آمريکا تا سقوط مصدق و کناره‌گيری دليرانه از مقام سفارت (1331 – 1332).بخش ديگری مقداری از يادداشت‌های کوتاه روزانه ايشان (در خانه، سفرهای کاشان، زندان‌های قصر و قزل‌قلعه و بيمارستان مهر به صورت تحت نظر) است و نشان دهنده گوشه‌ای است از رويه پيگيرانه و بسيار منظمی که هميشه در زندگي به ثبت وقايع روزانه شخصی داشت. آنچه در اين ميان مهم‌تر است اطلاعاتی است که يادداشت‌های روزانه درباره پاره‌ای از جريان‌ها و مسايل سياسی وقت در بردارد گاه به اشاره و کنايه و گاهی به تصريح، مانند اين که:
-جلسات تشکيلاتی جبهه ملی و حزب ايران چه مواقع و در کجا برقرار می شد.
– نظر جبهه ملی و اللهيار صالح نسبت به حکومت دکتر علی امينی کاملا منفی بود.
– سبب ملاقات‌های اسدالله علم و سرلشکر پاکروان رئيس سازمان امنيت و همايون صنعتی زاده با صالح برای جلب نظر مساعد اعضای جبهه ملی و همکاری.
– وضع زندان و رفتار دولت نسبت به زعمای جبهه ملی.

در انبار موجود نمی باشد