پنج شاعر بزرگ ایران

5,500,000 ریال

برگزیده مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی

مجموعه حاضر شامل مقالاتی است درباره زندگی و آثار پنج شاعر بزرگ ادب فارسی،فردوسی،سعدی،نظامی،مولوی و حافظ،که پیش از این در مجلدات دانشنامه زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

مجموعه با مقاله بلندی ، به قلم جلال خالقی‌مطلق، درباره فردوسی آغاز می‌شود.

مقاله دوم این مجموعه به بررسی زندگی و روزگار سعدی،آثار او،طنز او ، سیاست و اخلاق نزد او و شهرت و محبوبیت او در جهان می‌پردازد.

سومین مقاله این مجموعه درباره نظامی گنجوی است که شامل زندگی‌نامه،آثار،دانشها و تجارب نظامی،اخلاقی و بینش نظامی،ویژگی‌های زبان،شیوه بیان نظامی و سرایندگان پیش از اون،تاثیر نظامی در آثار پس از خود و دستنویس‌ها ،چاپها،تفسیرها،پژوهش‌ها و ترجمه‌ها می‌شود.

چهارمین شاعر بزرگ ایران،که در این مجموعه از او و آثار او در چند مقاله سخن گفته شده است جلال‌الدین محمدبن محمدبن حسین بلخی است،که معمولا با القاب “مولانا”،”مولوی” و “ملای رومی ” از او یاد می‌شود.

آخرین مقاله این مجموعه درباره دیگر شاعر و غزل‌سرای بزرگ ایران شمس‌الدین محمد شیرلزی متخلص به ” حافظ” و ملقب به ” لسان‌الغیب” است.