دانشنامه زبان و ادب فارسی

12,000,000 ریال

دوره 12 جلدی

به سرپرستی استاد اسماعیل سعادت

 

دانشنامه زبان و ادب فارسی از صورت جلدی جداگانه بيرون آمده و مدخلهاي آن در سراسر دانشنامه ادغام شده و هر  مدخل در مرتبه الفبايی خود جای داده شده است و  در  نتيجه، تمامی دانشنامه يكجا به صورت مجموعه‌ای دوازده جلدی به قطع وزيری فراهم آمده است .

كتاب حاضر كه حدود دو هزارو چهارصد‌ مدخل‌دارد که با همكاری چهارصد و بيست مولف فراهم آمده است.

در انبار موجود نمی باشد