در طلسم شعر

3,500,000 ریال

منتخب اشعار نادر نادرپور

کتاب «در طلسم شعر» مجموعه شعری سروده‌ی نادر نادرپور است. این مجموعه منتخبی از دفترهای شعر «گیاه و سنگ نه؛ آتش»؛ «از آسمان تا ریسمان»؛ «شام بازپسین»؛ و «تازه‌ها» را دربردارد. مقدمه کتاب نوشتاری برگرفته از «چشمه روشن» به قلم استاد غلامحسین یوسفی است.