باران

2,300,000 ریال

منتخب پنج دفتر شعر مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی)

کتاب باران؛منتخب پنج دفتر شعر گلچين گيلانی است.

«باز باران/ با ترانه/ با گهرهای فراوان/ می خورد بر بام خانه/ يادم آرد روز باران/ گردش يک روز ديرين/ خوب و شيرين/ توی جنگل‌های گيلان/ کودکی ده ساله بودم…»

شعر «باران» از معروف‌ترين آثار گلچين گيلانی است که به‌عنوان نمونه‌ای خوب از شعر نو شهرت پيدا کرده است.

گلچين گيلانی از پيشگامان شعر نو بود و هنگامی که شعر معروف باران را سرود، هنوز نسل اول پس از نيما آثار خود را پديد نياورده بودند.

اين مجموعه شامل پنج دفتر شعر گلچين گيلانی؛ باران، نهفته، مهر و کين، گلی برای تو و بازگشت است