باران

35,000 ریال 31,500 ریال

منتخب پنج دفتر شعر مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی)

کتاب «باران؛ منتخب پنج دفتر شعر» گلچين گيلانی از مجموعه شعر معاصر ايران از سوی انتشارات سخن منتشر شده است.
«باز باران/ با ترانه/ با گهرهای فراوان/ می خورد بر بام خانه/ يادم آرد روز باران/ گردش يک روز ديرين/ خوب و شيرين/ توی جنگل‌های گيلان/ کودکی ده ساله بودم…» شعر «باران» از معروف‌ترين آثار گلچين گيلانی است که به‌عنوان نمونه‌ای خوب از شعر نو شهرت پيدا کرده است. گلچين گيلانی از پيشگامان شعر نو بود و هنگامی که شعر معروف باران را سرود، هنوز نسل اول پس از نيما آثار خود را پديد نياورده بودند. اين مجموعه شامل پنج دفتر شعر گلچين گيلانی؛ باران، نهفته، مهر و کين، گلی برای تو و بازگشت است.

در انبار موجود نمی باشد