گزیده متون روانشناسی به زبان انگلیسی

29,000 ریال

کتاب «گزيده‌ی متون روان‌شناسی به زبان انگليسی» اثر سيروس ايزدی و محمدرضا نيکخو برای استفاده‌ی دانشجويان رشته‌‌ی روان‌شناسی و رشته‌های مرتبط تدوين شده است.

اين کتاب، با پرهيز از حاشيه‌پردازی و پرداختن به اصل موضوعات، يادگيری بهينه‌ی مطالب ارايه شده و آزمون‌های چندگزينه‌ای می تواند راهنمای خوبی برای دانشجويان رشته‌های روان‌شناسی باشد.

نويسندگان در مقدمه‌ی کتاب گفته‌اند:

«درباره‌ی متون روان‌شناسی به زبان انگليسی کتاب‌های متعددی به چاپ رسيده است که بهره‌گيری از مطالب آن‌ها می تواند راه‌گشای دانشجويان و علاقمندان به موضوعات روان‌شناختی باشد، اما آن چه در طول سال‌ها تدريس اين درس در مراکز دانشگاهی آموخته‌ايم اين واقعيت است که اغلب اين کتاب‌ها به دليل حجم زيادشان و عدم برخورداری از ويژگی ايجاز در بيان موضوعات، عمدتا به طور ناکامل و گزينشی تدريس می شود.»

در انبار موجود نمی باشد