کتاب کار مشاور

1,200,000 ریال

رشد رویکرد شخصی

 

«کتاب کار مشاور، رشد رويکرد شخصی» نوشته‌ی جان مک لئود با ترجمه‌ی دکتر حسن پاشاشريفی، دکتر سيمين‌دخت رضاخانی و فريد دوکانه‌ای فرد منتشر شده است.

در اين کتاب، تلاش شده تا با بررسی رشد و يادگيری شخصی، تسهيل يکپارچه کردن نظريه، عمل و تجربه شخصی و ايجاد شرايطی برای گفت‌وگوی مشترک و واکاوی با مشاوران، درمانگران و دانشجويان رشته‌ی مشاوره، به آن‌ها در مستند کردن و يکپارچکی يادگيری ها و رشد شخصيتی کمک شود.

مفاهيم مورد بحث در «کتاب کار مشاور» عبارتند از:

بنيادهای رويکرد شخصی مبتنی بر تجارت زندگی

عضويت در گروه يادگيری

کار مشترک برای رشد خودآگاهی

ساخت چهارچوبی برای درک معنا

کاربرد نظريه‌های مشاوره و روان‌درمانی در عمل

چالش‌ها و امکانات موجود در رابطه‌ درمانی و رشد هويت حرفه‌ا

در انبار موجود نمی باشد