مقدمه ای بر روشهای تحقیق در روان شناسی و مشاوره

2,700,000 ریال

 

کتاب «مقدمه‌ای بر روش‌های تحقيق در روان‌شناسی و مشاوره» نوشته‌ی دنيس هويت است که توسط حسن پاشاشريفی، جعفر نجفی زند، قدسی احقر، مالک مير‌هاشمی، فريده دوکانه‌ای فرد، نسترن شريفی ترجمه شده است.

در بخشي از متن اين کتاب مي‌خوانيد:

در جهان امروز يکی از مهم‌ترين هدف‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، توليد علم و افزودن به دانش و معارف بشری و همچنين پرورش تفکر انتقادی و خلاقيت دانشجويان است. اين اهداف جز از راه مطالعه و پژوهش به شيوه علمی امکان‌پذير نيست. به همين دليل در همه رشته‌های علمی دانشگاه‌ها، واحدهای درسی روش‌های تحقيق و آمار گنجانيده شده است.اثر حاضر به منظور پرورش دانش و مهارت دانشجويان در روش‌های پژوهش در علوم رفتاری به ويژه روانشناسی و مشاوره و در راستای تحقق هدف‌های مذکور در بالا از انگليسی به فارسی ترجمه شده است. اگرچه اين کتاب عمدتا برای تحقيق در روانشناسی و روانشناسی مشاوره نوشته شده است، اما اصول و روش‌های آن را فقط با تغيير مثال‌ها می توان در تمامی رشته‌های علوم رفتاری و علوم انسانی تدريس کرد. بنابراين مطالعه اين کتاب برای دانشجويان اين رشته‌ها در همه سطوح دانشگاهی و نيز برای مطالعه استادان مفيد تواند بود.