مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و مشاوره

3,000,000 ریال

در بخشی از متن کتاب مقدمه‌ای بر روش‌های تحقيق در روان‌شناسی و مشاوره می‌خوانيد:

در جهان امروز يکی از مهم‌ترين هدف‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، توليد علم و افزودن به دانش و معارف بشری و همچنين

پرورش تفکر انتقادی و خلاقيت دانشجويان است.

اين اهداف جز از راه مطالعه و پژوهش به شيوه علمی امکان‌پذير نيست.

به همين دليل در همه رشته‌های علمی دانشگاه‌ها، واحدهای درسی روش‌های تحقيق و آمار گنجانيده شده است.

اثر حاضر به منظور پرورش دانش و مهارت دانشجويان در روش‌های پژوهش در علوم رفتاری به ويژه روانشناسی و مشاوره و در راستای تحقق هدف‌های مذکور در بالا از انگليسی به فارسی ترجمه شده است.

اگرچه اين کتاب عمدتا برای تحقيق در روانشناسی و روانشناسی مشاوره نوشته شده است، اما اصول و روش‌های آن را فقط با تغيير مثال‌ها می توان در تمامی رشته‌های علوم رفتاری و علوم انسانی تدريس کرد. بنابراين مطالعه اين کتاب برای دانشجويان اين رشته‌ها در همه سطوح دانشگاهی و نيز برای مطالعه استادان مفيد تواند بود.

در انبار موجود نمی باشد