متون تخصصی روانشناسی

69,000 ریال

به زبان انگلیسی

تالیف بارون و همکاران

درباره‌ی متون روانشناسی به زبان انگليسی کتابهای متعددی به چاپ رسيده است که بهره‌گيری از مطالب آنها می تواند راه‌گشای دانشجويان و علاقمندان به موضوعات روان‌شناختی باشد، اما آنچه در طول سالها تدريس اين درس در مراکز دانشگاهی آموخته‌ايم اين واقعيت است که اغلب اين کتاب‌ها به دليل حجم زيادشان و عدم برخورداری از ويژگی ايجاز در بيان موضوعات،عمدتا به طور ناکامل و گزينشی تدريس می شود.
کتاب حاضر با پرهيز از حاشيه پردازی و پرداختن به اصل موضوعات،يادگيری بهينه مطالب ارايه شده،آزمون‌های چند گزينه‌ای می تواند راهنمای خوبی برای دانشجويان رشته‌های روانشناسی و ساير زمينه‌های وابسته باشد.

در انبار موجود نمی باشد