سرگذشت بیماران روانی به روایت DSM-IV

300,000 ریال

کتاب «سرگذشت بيماران روانی به روايت DSM-IV» اثر رابرت ال. اسپيتزر با ترجمه‌ی محمدرضا نيکخو و هاماياک آواديس يانس، که دستاورد تجارب شخصی گروهی از متخصصان بالينی در کار با انواع بيماران روانی است، به گونه‌‌ای منظم و بدون پرداختن به جزييات نامرتبط با تشخيص‌گذاری، به ذکر شرح‌حال‌های مستند بيماران روانی پرداخته و از اين راه اطلاعات ارزشمندی را براي آشنا ساختن دانشجويان، متخصصان بالينی و ساير علاقه‌مندان با روش‌های تشخيص افتراقی انواع اختلال‌های روانی بر اساس طبقه‌بندی DSM-IV فراهم کرده است.

آسيب‌شناسی روانی نتيجه و محصولی است از قوانين رشد، يادگيری، انگيزش، هيجان، شناخت و تفکر که امکان شناخت واقعيت‌های روانی را برای ما فراهم می سازد و می تواند در تشخيص گروهی خاص از افراد که از مسائل ويژه رنج می برند سودمند باشد. آشنايی با تاريخچه و روند پديدآيی رفتار نابهنجار و آشفته در اين قبيل افراد و آگاهی يافتن از گوناگونی جلوه‌های اختلال روانی، کمک شايان و موثری برای درک هرچه بهتر ابعاد رفتار نابهنجار و ماهيت روان آسيب‌شناختی بيماري‌های روانی به‌شمار می رود.

در انبار موجود نمی باشد