زبان بدن

157,500 ریال

چگونه می توان اندیشه های پنهان و نیات دیگران را خواند؟

 

کتاب «زبان بدن» نوشته گرگوری هارتلی و ماريان کارينچ و ترجمه‌ی فاطمه علا ااست.

اين کتاب ، وسيله‌ای است برای کمک به درک پيام‌هايی که ديگران می فرستند يا معنی ای که می خواهند يا نمی خواهند برسانند.

گرگوری هارتلی يکی از نويسندگان کتاب است که فعاليت‌اش را با ارتش امريکا شروع کرد و به بازجويان بازپرسی و مقاومت در مقابل آن را آموزش مي‌داد. سپس اطلاعات حاصل از تجربياتی را که در ارتش کسب کرده بود، به حوزه کسب و کار انتقال داد و مطالبی را درباره‌ی زبان بدن و تحليل‌های رفتاری در تلويزيون، راديو و يا به صورت مکتوب ارائه کرد. ماريان کارينچ نويسنده‌ی ديگر کتاب، همراه با گرگوری هارتلی پنج کتاب درباره‌ی رفتار انسان، فريب دادن، و زبان بدن منتشر کرده‌اند. کتاب‌هايی از قبيل «چگونه يک دروغگو را بشناسيم»، «من می توانم تو را مانند يک کتاب بخوانم» و «مردم را مجبور به کاری کنيد که می خواهيد.»

 

در انبار موجود نمی باشد