زبان بدن

175,000 ریال

چگونه می توان اندیشه های پنهان و نیات دیگران را خواند؟

 

کتاب زبان بدن ، وسيله‌ای است برای کمک به درک پيام‌هايی که ديگران می فرستند يا معنی ای که می خواهند يا نمی خواهند برسانند.

گرگوری هارتلی يکی از نويسندگان کتاب است که فعاليت‌اش را با ارتش امريکا شروع کرد و به بازجويان بازپرسی و مقاومت در مقابل آن را آموزش می‌داد.

سپس اطلاعات حاصل از تجربياتی را که در ارتش کسب کرده بود، به حوزه کسب و کار انتقال داد و مطالبی را درباره‌ی زبان بدن و تحليل‌های رفتاری در تلويزيون،

راديو و يا به صورت مکتوب ارائه کرد.

ماريان کارينچ نويسنده‌ی ديگر کتاب، همراه با گرگوری هارتلی پنج کتاب درباره‌ی رفتار انسان، فريب دادن، و زبان بدن منتشر کرده‌اند.

 

در انبار موجود نمی باشد