رویکردهای درمانی روانشناسی و روان پزشکی

29,000 ریال

کتاب «رويکردهای درمانی در روان‌شناسی و روان‌پزشکی» با تاکيد بر ديدگاه التقاطی سبب‌شناسی و درمان اختلال‌های روانی، سعي دارد تا به توصيف و تشريح ماهيت روان‌درمانی و شناخته‌شده‌ترين روش‌ها و رويکردهای نظری آن بپردازد و با معرفی پايه‌های نظری و روش‌های عملی هر يک از رويکردهای روان‌درمانی و ارزيابی و معرفی نتايج پژوهش‌های موافق و مخالف با آن‌ها، اطلاعات جامع و سودمندی در اختيار دانشجويان و متخصصان روان‌شناسی و روان‌پزشکی قرار دهد. اين کتاب، از دو بخش جداگانه (درمان‌های روان‌شناختی و زيستی) و هفت فصل تشکيل شده است که به ترتيب مفهوم روان‌درمانی، نظريه‌ها و روش‌های عملی روان‌کاوی، انسان‌گرايی – هستی گرايی، رفتاری – شناختی، گروه‌درمانی های زوجی – خانوادگی، درمان‌های دارويی، درمان با تشنج برقی و جراحی روانی را توصيف و بررسی می کند.

در انبار موجود نمی باشد