روش های پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره

29,000 ریال

کتاب «روش‌های پژوهش در روان‌شناسی بالينی و مشاوره» اثر کريس پارکر،نانسی پيتسرنگ و رابرت اليوت با ترجمه‌ی هامياک آواديس يانس و محمدرضا نيکخو منتشر شده است. اين کتاب، حاصل تجربيات نويسندگانش در زمينه‌ی آموزش روش‌های پژوهش و ارايه‌ی مشاوره به متخصصان بهداشت روانی، برای انجام پژوهش و اجرای عملی طرح‌های پژوهشی است.
هدف کتاب حاضر، کمک به خوانندگان است تا بتوانند در زمينه‌ی پژوهش در روان‌شناسی بالينی و مشاوره به مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بهتری تبديل شوند. اين کتاب علاوه بر جنبه‌های فنی پژوهش، به برخی از مسايل زمينه‌ای اساسی مانند فلسفه‌ی زيربنايی روش‌های پژوهشی گوناگون نيز می پردازد. همچنين به مسايل اجتماعی – سياسی نيز توجه شده است، زيرا از آنجا که پژوهش‌های بالينی و مشاوره‌ای اغلب در زمينه‌ی کارهای خدماتی انجام می شود، ممکن است به رغم روشنگر بودن، به طور بالقوه نيز خطرآفرين باشد.

در انبار موجود نمی باشد