روش های تحقیق در علوم رفتاری

650,000 ریال 520,000 ریال

کتاب «روش‌های تحقيق در علوم رفتاری» نوشته‌ی دکتر حسن پاشا شريفی و نسترن شريفی است، که برای استفاده‌ی دانشجويان رشته‌های علوم رفتاری در درس روش تحقيق تدوين شده است. در اين کتاب، مباحث بنيادی فرايند پژوهش و اصول و روش‌های مهم آن با بيانی ساده و با ذکر مثال‌های عملی مطرح شده است. کتاب دارای يازده فصل است و در پايان آن نيز چند آزمون برای خودآزمايی و به عنوان فعاليت‌های عملی در پژوهش ارائه شده است.