خود در روان شناسی اجتماعی

2,900,000 ریال

بامیستر این کتاب را در هشت فصل با عنوان‌های زیر سامان داده است:

مروری بر ماهیت و ساختار خود

روان بنه‌های خود و پردازش اطلاعات مربوط به خود

خودکار آمدی

کنترل سندهای مربوط به خود از طریق راهبردهای خود ناتوان‌سازی

الگوی حفظ خود ارزشیابی در رفتار اجتماعی

فرهنگ و خود

توهم و بهزیستی

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم:

«هیچ موضوعی برای مردم جالب‌تر از انسان نیست. علاوه بر این، جالب‌ترین بخش انسان خود اوست.

روان‌شناسی به دلیل تدریس موضوعات مربوط به انسان، تقریبا در همه دانشگاه‌ها، دانشکده‌ای وسیع و معروف را به خود اختصاص می‌دهد.

سایر منابعی که به خودشناسی می‌پردازند، از پیشگویان و ستاره شناسان گرفته تا مقالات مجله‌های پزشکی، آزمون‌های پزشکی و دین نیز به همین شکل موردتوجه و علاقه مردم هستند. به‌راستی، این خود چیست که بسیاری از افراد نسبت به آن کنجکاو هستند؟ یافتن یک معنی قانع‌کننده در مورد خود بسیار مشکل است. وقتی می‌گوییم «من»، منظور همان خود است. اغلب افراد هرروز بارها از کلمه من و خود استفاده می‌کنند، بنابراین، بیشتر آن‌ها درک خاصی ازآنچه خود می‌نامند دارند، ولی بیان این درک آسان نیست. این پراکندگی مفهومی خود یکی از دلایلی است که باعث شده این مفهوم دارای ابعاد مختلف و موضوعات فرعی متعددی همانند خودآگاهی، خود نظارت‌گری، تجسم خود، خود پنداشت، حرمت خود، خود شکوفایی، خود ارزشیابی، روان بنه خود، خود افزایی، خود نظم جویی و غیره باشد. کتاب حاضر به تحقیقی گسترده در مورد ابعاد “خود” در روان‌شناسی اجتماعی می‌پردازد.»