تشخیص و درمان اختلال های روانی بزرگسالان

55,000 ریال

کتاب «تشخيص و درمان اختلال‌های روانی بزرگسالان در روان‌شناسی بالينی» نوشته پاول و ليندزی و ترجمه‌ی محمدرضا نيکخو و هاماياک آواديس يانس است.
اين کتاب، يک راهنمای جامع و کامل در زمينه‌ی روان‌شناسی بالينی نوين است. امروزه روان‌شناسی بالينی، ديگر مانند گذشته فقط به مسائل سنتی مربوط به بهداشت روانی و روان‌پی شناسی نمی پردازد، بلکه موضوعات بسياری از قبيل ترويج بهداشت، پزشکی رفتاری، مسائل مربوط به درمان تخصصی و ارائه و کاربرد شواهد به دست آمده در زمينه‌های قانونی را شامل می شود. کتاب حاضر اين مسائل را که مورد اهميت روان‌شناسی بالينی و حرفه‌های نزديک به آن است، مورد بحث قرار می دهد. اين کتاب به منظور آموزش در زمينه‌های تخصصی برای روان‌شناسان بالينی، روان‌پزشکان، مشاوران، مددکاران اجتماعی و پرستاران توصيه می شود.

در انبار موجود نمی باشد