انضباط مثبت

35,000 ریال

کتاب «انضباط مثبت؛ روشی برای مديريت رفتار دانش‌آموزان در کلاس» توسط دکتر زهرا بازرگان و ساناز ابراهيم‌نژاد تدوين شده است.

در مدارس کشورهای مختلف، براي بسياری از کودکان، تنبيه بدنی بخشی از نظام رفتاری و تجربه‌های دوران تحصيل است.

تنبيه بدنی به عنوان خشونت ارادی و تحميل شده بر کودکان نوعی بد رفتاری و سوء استفاده از کودکان است که در سطح بسيار وسيعی از جهان به کار برده می شود.
اين روش در کودکان رفتارهايی مانند شرم، احساس گناه، اضطراب، پرخاشگری و وابستگی ايجاد می کند، حس نوع دوستی در آن‌ها کمتر می شود و در نتيجه معلم‌ها، مراقبت کنندگان و ساير کودکان با مشکلات بيشتری روبه‌رو می شوند.

يکی از دلايل اصلی تنبيه بدنی اين است که بسياری از معلم‌ها نمی دانند «تنبيه» با «انضباط» تفاوت دارد. تنبيه بدنی برای متوقف کردن رفتار نامناسب کودک است، در حاليکه روش‌های انضباط مثبت رفتار صحيح را بدون ترس از خشونت به کودک، می آموزد.
کتاب حاضر راهنمايی است که برای معلم‌ها و مدرسان مراکز تربيت معلم در حمايت از نشريه يونسکو با عنوان «غنيمت شمردن تفاوت‌ها: بسته آموزشی براي ايجاد محيط يادگيری فراگير دوستانه» (مجموعه آموزشی ILFE) تهيه شده است. اين اثر در واقع جزوه‌ای تخصصی است که براي کمک به معلم‌ها، مديران و مسئولان آموزش و پرورش به منظور مديريت اثر بخش دانش‌آموزان در کلاس و مدرسه نوشته شده و راه‌های غير خشونت آميزی را برای برخورد با چالش‌های رفتاری به صورت مثبت و فعال معرفی می کند.

در انبار موجود نمی باشد