افسردگی،زیباترین هدیه زندگی من

95,000 ریال

کتاب «افسردگی، بهترين هديه زندگی من» نوشته‌ی کريستين دوبوا و ترجمه زهرا بازرگان است.

اين کتاب پاسخی است برای کمک به خود درگذر از حالت افسردگی.

شايد مايليد وضعيت يکی از نزديکان خود را که دچار اضطراب است بهتر بشناسيد و راهی برای کمک به او بيابيد. شايد هم فقط به خاطر شناخت مسير انسانی که برای غلبه بر ترس های بيشمار و پذيرش خود مبارزه کرده است کمی کنجکاو شده ايد. هر دليلی که داشته باشيد با مطالعه اين کتاب، شما هم مانند بسياری تحت تاثير اين جهش و شور درونی قرار خواهيد گرفت ؛ زيرا موضوع کتاب در همين ارتباط است .

در انبار موجود نمی باشد