آموزش کیفی

125,000 ریال

تجربه های موفق یونسکو

در بخشی از مقدمۀ اين اثر می خوانيد:

تغيير و تحولات صدسالۀ اخير همراه با پيشرفت سريع علم و فن‌آوری، نگرش و تفکرات تازه‌ای را در آموزش‌ و پرورش

کشورهای غربی مطرح کرده است که در نتيجۀ آن، اهداف آموزشی آن کشورها در جايگاه معلم، محتوای درسی و

روش‌های يادگيری مورد بازنگری قرارگرفته است. مدارس وابسته به يونسکو به خاطر ظرفيتی که در ارتقاء ابعاد جهانی آموزش و بهبود کيفيت «آموزش براي همه» دارند، مورد توجه هستند. تعهد و هدف مشترک اين مدارس، شکل‌گيری صلح در ذهن کودکان و نوجوانان است تا آنان را قادر کنند همانند شهروندانی مسئول و متعهد، در سطح محلی تا جهانی، زندگی و عمل کنند. مترجمين اين کتاب با بيان اين‌که در ايران، ساختار قديمی وارداتی و نظام آموزشی معلم محور يا کتاب محور حفظ شده است، عنوان می کنند: مدارس به ‌دور از تحولات و نيازهاي جديد جامعه هنوز با روش‌هاي مرسوم گذشته به انتقال دانش در سطح محدود مي‌پردازند و از يادگيرندگان در سطوح مختلف تحصيلی همچنان انتظار می‌رود که با گوش دادن به معلم و حفظ مطالب درسی، آموخته‌های خود را از طريق امتحانات کتبی به معرض قضاوت بگذارند!

 

 

در انبار موجود نمی باشد