شکلات تلخ(دوره‌ی دو جلدی)

950,000 ریال

همه چیز با یک اس ام اس شروع شد:
– سیگار شکلاتی، سیگار رو ترک کن، من هم شکلات رو کنار می ذارم.
سیگار و شکلات و تلخی را در هم پیچید و درست لحظه ای که فکر می کرد روی قله پیروزی ایستاده زندگی اش درگیر گل رزی شد که در یک شیشه اسیر بود و روز به روز گلبرگ هایش کم تر و کم تر می شد. در فکرش هم نمی گنجید که شیرینی زندگی اش بین دستان دلبری باشد که با آمدنش طلسم تلخی و دیو بودنش را در هم بشکند.