مرد جوان بی باک روی طناب بندبازی و داستان های دیگر

39,000 ریال

کتاب «مرد جوان بی باک روی طناب بند بازی» نوشته ويليام سارويان که توسط پونه پاک نشان به فارسی ترجمه شده است.

این کتاب منتخبی است از 21 داستان کوتاه.

در بخشی از اين داستان آمده است:

“سريع، پاکيزه به زيبايی مرد جوان روی تاب‌ بندبازی از کالبد خود خارج شد. براي لحظه‌ای ابدی يک‌باره همه‌چيز شد. پرنده، ماهي، جونده، خزنده و انسان. اقيانوسی از حروف چاپی بی وقفه و مبهم پيش رويش به نوسان درآمد. شهر آتش گرفت، خلايقی شورش کردند. زمين چرخيد و دور شد و وقتی دانست که او هم‌چنين کرده است، صورت گم‌شده‌اش را به سمت آسمان خالی چرخاند و بی رويا، غيرزنده و کامل شد”.

برخي از داستان‌های کتاب عبارت‌اند از:

هفتاد هزار آسوری

باغچه‌ی جعفری

تابستان اسب زيبای سفيد

دختر چوپان

زنده‌ها و مرده‌ها

دختری پشت پيشخوان، جنگ

داستان عاشقانه

بازگشت به خانه

لوکوموتيو 38 اجيب وی.

در انبار موجود نمی باشد