زندگی من

1,900,000 ریال

“فرانسوا آناتول تیبو ” معروف به آناتول فرانس،نویسنده،شاعر،روزنامه‌نگار و منتقد ادبی مشهور فرانسوی،نگارش خاطرات خویش را در چهل و یک سالگی آغاز کرد.

نخستین اثر از این مجموعه خاطرات “کتابِ دوست من” است که اکنون با عنوان “زندگی من ” پیش روی شماست.

از عنوان اصلی این اثر،اینطور برداشت می‌شود که خاطرات دوست آناتول فرانس است، اما در حقیقت،این چنین نیست و آناتول فرانس ورای چهره‌ی قهرمان کتاب که پیئر نوزیئر نام دارد،خود را در پنهان کرده تا بهتر به شرح خاطرات خود بپردازد و از طرفی در صفحات آغازین این کتاب،آناتول فرانس از زندگی با عنوان دوست دیریتش یاد می‌کند.

در بخش نخست این کتاب،آناتول فرانس به شرح خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خود با نام ” پیئر نوزیئر” می‌پردازد،و در بخش بعد،خاطرات دوران کودکی دخترش سوزان را با ما در میان می‌گذارد و در بخش آخر،گفتگوهایی را در مورد قصه‌های پریان میان سه شخصیت نقل می‌کند.

از متن کتاب:

در آن زمان ،چقدر شیفته زندگی بودم!همانند معشوقی به زندگی اعتماد داشتم و تصور نمی‌کردم که زندگی بتواند با من با خشونت رفتار کند،هرچند زندگی بی‌رحم است.

زندگی را متهم نمی‌کنم،زیرا زخم‌هایی به دیگران زده که مرا از آن‌ها محفوظ داشته و حتی گاهی این زندگی مقتدر و بی‌اعتنا،دست نوازش هم بر سرم کشیده!

آنچه زندگی از من گرفته یا دریغ کرده در برابر گنج‌هایی که به من ارزانی داشته خاکستر یا دودی بیش نیستند …