یواشکی

5,900,000 ریال

قصه‌ی دختری از جنس آتش، پر از شور و شر جوانی، در تقابل با مردی از جنس سنگ، با مشت‌هایی گره کرده و آماده برای مبارزه‌های همیشگی با دشمنانش! دخترک قصه، فکر می‌کرد در دوره‌ی جدید زندگی، گرگی شده است در پوستین بره و البته همچنان از گرگ‌های درنده‌خو به شدت گریزان بود و وحشت‌زده! اما او بیش از حد تصوراتش، ساده بود و خام؛ نه گرگ بود و نه حتی در لباس گرگ! دختری که حرف‌‌هایش تُک زبانش بودند و احساسات بکر و پاکش، در نگاهش… دخترک؛ شبیه به بره‌ای دوست داشتنی و مظلوم بود که از گله دور مانده است و گرگ‌‌ها باز هم در کمین، تا به وقتش او را از هم بدرند… این قصه، قصه‌ی‌ مشت‌‌هایی پولادین است که در شعله‌ی‌‌ عشقی آتشین، ذوب شدند و جا عوض کردند با دست‌هایی حمایتگر و عاشق!