پرنده بهشتی

3,000,000 ریال

خلاصه کتاب:

ساناز با همدستی سایه؛ بخش پنهان روحش دور از چشم خانواده، نمایشی به اجرا می‌گذارد، سراسر فریب تا خواستگارش را از همان ابتدای راه پشیمان کند!غافل از این که شهاب دست او را می‌خواند و در به دست آوردن ساناز مصرتر می شود! ساناز او را جدی نمی‌گیرد، اما دست ماهر سرنوشت، زندگی ساناز را به گونه‌ای ورق می‌زند که در تب و تاب عشقی ملکوتی گرفتار می‌شود! او بایستی پرنده‌ای بهشتی را از لب مرز ورود به بهشت و فرو رفتن در آغوش نور الهی بدزدد و به دنیای فانی برگرداند و در این راه….

 

از متن کتاب:

آن شب گذشت و شب‌های بعدش،اما دریغ و افسوس که با گذشت همه آن شب‌ها،هرگز فراموشی به سراغم نیامد و من ناخواسته فقط و فقط به او فکر می‌کردم،بی‌آنکه او را ببینم حضورش را در کنارم احساس می‌کردم.حتی گاهی مثل آدم‌های گرفتار مالیخولیا با هم حرف می‌زدیم به ندرت می‌خندیدیم،بیشتر بحث می‌کردیم و بحث!و پایان همه‌ی بحث‌های‌مان تقاضای دوباره‌ی او بود و جواب منفی من!

در انبار موجود نمی باشد