نگارگر خاموش

3,500,000 ریال

رمان نگارگر خاموش با موضوع روانشناسی اجتماعی و عاشقانه، مخاطب را همراه می‌کند با حال و هوای زندگی دختری خاموش به اسم همسا، با وجود محدودیتی که در برقراری ارتباط دارد، دوستانی‌با‌معرفت و صمیمی کنارش هستند.
رابطه‌ی دوستانه و جدید او با الهام، که یکی از شاگردانش در آموزشگاه نقاشی‌ست، و همچنین آشنایی او‌ با اشکان، برادر تندزبان و پرخاشگر الهام، باعث روبرو شدن همسا با تجربه‌های جدید و لمس حس‌های ناب و متفاوت می‌شود!
باید دید که نگارگرخاموش چه‌طور از پس زبان تند و تیز اشکان بر می‌آید.