نامی

3,000,000 ریال

خلاصه کتاب:
داستان درباره ی مرد جوان تمام عیاریست با گذشته ای که دلیل تمام بدبینی های وسواس گونه اش است. و این بدبینی ها او را از جنس لطیف دور کرده، اما با ورود دختر ظریف و متفاوتی به زندگیش دچار چالش می‌شود. دختری که رازهای نگفته ای دارد.

از متن کتاب:

یک روز بالاخره جراتم را جمع می‌کنم، تک و تنها با تمام حس‌های ناب روحم دست به یکی می‌کنم و دل به دریا می‌زنم و تنم را به باد می‌سپارم. خودم… فقط خودِ خودم، بی‌هیچ وابستگی، بی‌هیچ تعلقی. من و روحم! چه فرقی می‌کند در چه سن و سالی و چه نقطه‌ای از جهان باشم؟! من که برنخواهم گشت! فقط یک خلیج و من… می‌روم آنجا که تا چشم کار می‌کند آبیست؛ آبی… آبی… آبی! آن‌قدر با منِ درونم و منِ میان قلبم حرف می‌زنیم تا به یک نقطه، فقط یک نقطه از تفاهم برسیم. آشتی کرده و درک شده. چه کسی خواهد فهمید که من از دریا می‌ترسیدم؟